Algemene huurvoorwaarden

Het huis mag door maximaal 5 personen worden bewoond. Het is huurder niet toegestaan het gehuurde geheel of gedeeltelijk aan anderen (onder) te verhuren of in gebruik te geven.

Huisdieren zijn niet toegestaan.

De huurprijs is het bedrag voor het gebruik van het vakan­tiehuis, inclusief gebruik van de vaste inventaris en inclusief elektriciteit en gas.

Het is de huurder niet toegestaan elektrische voertuigen op te laden via een stopcontact van het vakantiehuis.

In de huurprijs zijn geen lakens, kussenslopen, bad­handdoeken en theedoeken inbegrepen.

In het huis zijn wel dekbedden en kussens voor maximaal 5 per­sonen aanwezig.

De huurperiode voor weekverhuur begint op zaterdag om 16.00 uur en eindigt op zaterdag  om 11.30 uur.

De huurperiode voor midweekverhuur begint op maandag om 10.00 uur en eindigt vrijdag om 14.00 uur.

Er wordt naast de huurprijs  € 65,- voor eindschoonmaak eenmalig in rekening gebracht.

Toeristenbelasting: Ingevolge de verordening van de Gemeente Sluis dienen gasten die in de gemeente Sluis vertoeven vanaf de dag van hun aankomst voor iedere overnachting €2,10 per persoon te betalen aan degene die gelegenheid tot nachtverblijf biedt; de verhuurder.

Huurder betaalt bij aankomst aan de verhuurder desgevraagd een borg van: € 150,-. Verhuurder zal bij het einde van de huur deze borg terugbetalen onder aftrek van hetgeen huurder aan verhuurder eventueel nog is verschuldigd. (zie artikel 4 en 10)

Indien huurder om welke reden dan ook het gehuurde op de afgesproken datum niet kan, wil of zal aanvaarden, dient hij verhuurder hiervan onmiddellijk schriftelijk of per e-mail in kennis te stellen. In geval van annulering blijft huurder de volgende percentages van de huurprijs verschuldigd:

  • tot 8 weken voor aanvang huur 10% van de huurprijs.
  • van 8 weken tot 4 weken voor aanvang huur 25% van de huurprijs
  • van 4 weken tot 2 weken voor aanvang huur 50% van de huurprijs
  • vanaf 2 weken tot aanvang huur 100% van de huurprijs

Indien verhuurder er na annulering erin slaagt het huis alsnog te verhuren, dan wordt het door annulering verschuldigde bedrag verminderd met het bedrag dat verhuurder over dezelfde periode van de nieuwe huurder ontvangt.

Verhuurder is verplicht het gehuurde op de overeengekomen datum en tijdstip in goede staat aan huurder ter beschikking te stellen.

Huurder is verplicht het gehuurde naar behoren te gebruiken en het gehuurde in goede staat, netjes en opgeruimd weer achter te laten.

Registratienummer toeristische verhuur: 1714 492E C0E8 D458 F3DB