Disclaimer

  • Wij geven geen garantie inzake de juistheid of de volledigheid, of het bijgewerkt zijn van de informatie die op deze website werd geraadpleegd of die via dit systeem werd uitgewisseld.
  • Wij kunnen geen garantie bieden betreffende de veiligheid van de website, noch aansprakelijk worden gesteld voor de schade die, rechtstreeks of onrechtstreeks, het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaarheid van deze site.
  • Wij zijn niet verantwoordelijk voor pagina‚Äôs van externe organisaties waarnaar wordt verwezen.